BiznesDom

Jakie uprawnienia musisz posiadać, by zarządzać wspólnotami?

Zarządzanie wspólnotami, szczególnie mieszkaniowymi, nie jest zadaniem tak łatwym jak mogłoby się to wydawać na pierwszy rzut oka. Należy bowiem nadmienić, że osoba podejmująca się takiego zadania dysponować powinna odpowiednim, najlepiej wieloletnim doświadczeniem w określonej branży, być zaznajomiona z obowiązującymi obecnie przepisami prawa regulującymi sposoby oraz ograniczenia odnośnie zarządzania wspólnotami, jak również być w stanie skutecznie nawiązać kontakt zarówno z jej przedstawicielami, jak i z podmiotami zewnętrznymi, które to zatrudnione zostać muszą celem świadczenia określonych usług na rzecz danej wspólnoty.

Na szczęście jednak, większość tych umiejętności posiąść można biorąc udział w jednym z wielu kursów stacjonarnych oraz organizowanych w formie online, które to ściśle związane są z zagadnieniem omawianym w ramach niniejszego artykułu. Kilkuminutowy przegląd zasobów globalnej sieci Internet pozwolił nam ustalić, że koszty takiego szkolenia zaczynają się już od niecałych pięciuset złotych, a więc z całą pewnością nie jest to koszt, na którego poniesienie nie mogłaby sobie pozwolić osoba żywo zainteresowana zarządzaniem określoną wspólnotą. Warto jednakże w tym miejscu nadmienić, że wiedza teoretyczna zdobyta podczas kursów to jedno, inną kwestia jest natomiast umiejętność wdrożenia takich informacji w życie. W tym przypadku bardzo przydatne okazują się być przebojowość, komunikatywność, kreatywność oraz rzetelność, które to cechy zarządca nabyć będzie musiał we własnym zakresie. Z przyjemnością informujemy jednakże, że znaczna ich część przychodzi niejako samoistnie, w toku realizacji kolejnych zadań oraz współpracy z podmiotami zewnętrznymi.

Zarządca wspólnoty będzie także zobowiązany posiąść szeroką wiedzę odnośnie aspektów prawnych oraz organizacyjnych, które to ulegać mogą zmianie nawet kilka razy w roku. Nieprzestrzeganie obowiązujących procedur wiązać się może z różnorakimi reperkusjami, począwszy od pouczenia, poprzez grzywnę, aż po karę pozbawienia wolności w przypadku najbardziej rażących wykroczeń. Jesteśmy wręcz przekonani, że każdy z czytelników, który rozważa taką ścieżkę kariery chciałby takich nieprzyjemności w jak największym możliwym stopniu uniknąć – jeżeli więc jesteśmy zdania, że samodzielnie nie podołamy przyswojeniu wszystkich spoczywających na nas wymogów, warto oddelegować część zadań, decydując się na przykład na zatrudnienie księgowej, doradcy, lub też prawnika. Pozwoli nam to skupić się przede wszystkim na naszych kluczowych zadaniach i wykonywać je z należytą sumiennością. Korzystanie z usług nadmienionych podmiotów nie tylko nie wiąże się z nadmiernie wygórowanymi kosztami, ale i pozwala o wiele efektywniej zarządzać daną wspólnotą.

Doradca błyskawicznie poinformuje nas o ewentualnej zmianie przepisów oraz podpowie jak należy się do niej odnieść, natomiast księgowa poinstruuje jakie ulgi, odliczenia oraz formy wsparcia finansowego są nam gwarantowane przez Państwo z uwagi na wykonywaną pracę. Sprawi to, że zarządzanie wspólnotą stanie się o wiele przyjemniejszym doświadczeniem!